Математическо моделиране в социологията – методологически записки

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Максим Молхов
ISBN: 978-954-644-677-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.09.2014 г.
Брой страници: 184
Размер:  24,0 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Предлаганата книга е посветена на една от вечно актуалните теми в методологията на социологическите изследвания. Разглеждат се теоретичните основания на моделирането в социологията, представя се класификация на моделите от различни методологически ас­пекти. Обърнато е внимание на някои не толкова популярни моделиращи техники, като клъстърен анализ и редица методи на нелинейния анализ. Представени са примери за приложение на математически модели при различни изследвания, наречени „из­сле­до­ва­тел­ски казуси“, повечето из практиката на автора, а също и няколко от чуждестранната ли­те­ра­ту­ра, които според него са непосредствено приложими. Разработката е предназначена за студенти и преподаватели по социология, за социолози – изследователи, а също и за специалисти от други научни направления, занимаващи се с изследвания на обществените  явления и процеси.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Математическо моделиране в социологията – методологически записки”