Маркетинг на транспортната фирма

7,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Христо Първанов, Светла Цветкова
ISBN: 978-954-494-798-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 01.03.2007
Брой страници: 167
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Задачата на настоящия учебник е да представи системно изложение на същността, особеностите, формите и методите за използване на концепцията за маркетинга на транспорта въз основа на изучаване и обобщаване на чуждия и нашия опит за маркетингова дейност на пазара на транспортни услуги, на собствени изследвания и разработки на други автори в тази област. Целта на работата е изследването на особеностите от прилагането на концепцията за маркетинг на транспорта и на конкретните методи за нейното използване в практиката на стопанската дейност на транспортните предприятия с оглед тяхната финансово-икономическа стабилизация и ефективност след присъединяването на България към Европейския съюз.

В учебника са изложени особеностите на транспортния пазар, съдържанието и основните направления (функции) на маркетинга на транспорта, методите и начините за изучаване на пазара на транспортни услуги, планирането и формирането на търсенето на тези услуги, системата за управление на транспортния маркетинг, стратегията на ценообразуване и комуникационната политика на транспорта, особеностите на маркетинга на съпътстващата дейност и методиката за определяне на икономическата ефективност на мероприятията на комплекс – маркетинга на транспортните предприятия.

Учебникът може да бъде използван непосредствено за подготовка на специалисти по маркетинг на транспорта, при изучаване на икономически и управленски дисциплини на други специалности, а също и за повишаване на квалификацията на работниците от транспорта и от спедиторските организации. Необходимо е да се отбележи, че в дадената работа е представена главно транспортната специфика на практическия маркетинг, разработена на базата на общата концепция на маркетинга. Затова пълноценно-то изучаване и прилагане на маркетинга в транспорта предполага също така познаване на основите на общата теория на маркетинга като концепция за пазарно управление.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Маркетинг на транспортната фирма”