Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества

Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества

10,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Издаването на настоящата книга е продиктувано от липсата на икономическа литература посветена на тази проблематика. Целта на изследването е разглеждането на спецификата и предпоставките за формирането на маркетинговата политика, на управлението и планирането на дейността на инвестиционните дружества.

Допълнителна информация

Additional information