Логистични системи

15,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Павел Димитров и колектив
ISBN: 978-954-644-130-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 13.05.2010 г.
Брой страници: 370
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Стремежът на авторския колектив в този учебник е да представи общоприетото знание в областта на логистиката. Едновременно с това следва да се отбележи, че логистиката е едно от най-бързо развиващите се научни и практически направления, което води до многообразие в използваната терминология и разбиранията за обекта, предмета и обхвата на логистиката. Това неминуемо изисква заемането от авторите на позиции по различни теоретични и практически аспекти на логистиката, което се отразява както на структурата и съдържанието на учебника, така и на структурата и съдържанието на отделните теми.

В основата на учебника е широкото разбиране за логистиката както като управленска концепция, включваща всички фази и етапи на движение на материалните потоци от мястото им на възникване до мястото на крайното потребление, така и като област на фирменото управление, включваща интегрирането на управлението на основните добавящи стойност фирмени функции – снабдяване, производство/операции и дистрибуция.

Независимо че основното предназначение на учебника е за студентите от Университета за национално и световно стопанство, той може да се използва от практикуващи специалисти, работещи в различни области на логистиката, както и от други желаещи да разширят знанията си в тази област.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Логистични системи”