http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Logistichnii-systemi_Pavel-Dimitrov.jpg

Логистични системи

15,00 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

Стремежът на авторския колектив в този учебник е да представи общоприетото знание в областта на логистиката. Едновременно с това следва да се отбележи, че логистиката е едно от най-бързо развиващите се научни и практически направления, което води до многообразие в използваната терминология и разбиранията за обекта, предмета и обхвата на логистиката. Това неминуемо изисква заемането от авторите на позиции по различни теоретични и практически аспекти на логистиката, което се отразява както на структурата и съдържанието на учебника, така и на структурата и съдържанието на отделните теми.

В основата на учебника е широкото разбиране за логистиката както като управленска концепция, включваща всички фази и етапи на движение на материалните потоци от мястото им на възникване до мястото на крайното потребление, така и като област на фирменото управление, включваща интегрирането на управлението на основните добавящи стойност фирмени функции – снабдяване, производство/операции и дистрибуция.

Независимо че основното предназначение на учебника е за студентите от Университета за национално и световно стопанство, той може да се използва от практикуващи специалисти, работещи в различни области на логистиката, както и от други желаещи да разширят знанията си в тази област.

Допълнителна информация

Additional information