http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Kostadin.Sheiretski_2_LEKZII.PO_.jpg

Лекции по математика

11,90 лв. вкл. ДДС

Резюме

Учебникът включва теми от учебната програма по Mатематика I за специалностите в УНСС. То следва материала, използван от автора в своите лекции. Изложението е строго, обширно по-обем, като целта е подпомагане на студентите при самостоятелната им подготовка преди изпит. Избягва се подходът „може да се докаже“, „лесно може да се прецени“, като се следва строгата логическа връзка.

Допълнителна информация

Additional information