Корпоративно управление в международния бизнес

15,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-912-
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 11.11.2016 г.
Брой страници: 314
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Корпоративното управление е представено в неговия следкризисен формат – като устойчиво и ново. В рамките на увод, тринадесет глави и заключение са изяснени въпросите за собствеността и начините, по които тя определя правилата на корпоративното управление, как собствеността в различните си проявления и чрез различни инвеститори функционира. Пояснено е защо е необходимо да се разкрива информация и доколко е важно да се познават механиките на корпоративните ръководства при международните бизнес операции. Интердисциплинарният характер на съвременното корпоративно управление и неговото постоянно обогатяване чрез привличане на нови знания са съобразени от авторите на отделните глави.

Съдържание