Конвергенцията в оценяването и отчитането по справедлива стойност

15,90 лв.

Резюме

Допълнителна информация

Допълнителна информация