Клиентоцентричност в банкирането на дребно

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Галина Младенова
ISBN: 978-954-644-796-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 05.11.2015 г.
Брой страници: 192
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Ключов термин в настоящото изследване е терминът „клиентоцентричност“. Без съмнение клиентът по дефиниция присъства в маркетинга. Но присъства по-скоро хипотетично, докато в клиентоцентричния модел неговата роля се „избистря“ и се очертава ясно. В маркетинговата литература през последните години се въведоха в обръщение (и се смениха) множество различни концепции и термини, някои от които се приемат като тъждествени с клиентоцентричността: „ориентация към клиента“, „ориентация към пазара“, „логика, доминирана от клиента“ и т.н. С настоящото изследване се цели не само да се въведе по-голяма терминологична яснота, но и да се отговори на въпроса, клиентоцентричността поредната „модерна“ концепция ли е (нов теоретичен конструкт), или става дума за промяна в логиката на маркетинговия процес, предизвикваща реални практически резултати?

Целта на изследването е да се приведат неоспорими доказателства за необходимостта от промяна на бизнес моделите в банкирането на дребно и за „поставянето“ им на клиентоцентрична основа, а също и да се очертаят главните аспекти на клиентоцентричния модел.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Клиентоцентричност в банкирането на дребно”