Испански език като втори чужд език (помагало за държавен изпит)

7,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Даниела Кох-Кожухарова, Стефка Кожухарова
ISBN: 978-954-644-858-3
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 10.05.2016 г.
Брой страници: 60
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Испански

Анотация

“Държавните изпити по чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) в УНСС, провеждани от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ към Факултет „Международна икономика и политика“, се отнасят за направления „Политически науки“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, с изучаване на първи чужд език след приемен изпит по език и съответно с полагане на държавни изпити по първи чужд език след втори курс, както и специалностите МО, „Европеистика“, „Политология“, МИО и МИО с преподаване на английски език, с преподаване на избираем втори чужд език и съответно с полагане на държавни изпити по втори чужд език след четвърти курс.

“Настоящото помагало е предназначено конкретно за подготовка за държавния изпит по испански език като втори чужд език в УНСС, който се провежда след четвърти курс за специалности: МО, „Европеистика“, „Политология“, МИО и МИО с преподаване на английски език.

Съдържание