Уважаеми клиенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната, наложена от разпространението на COVID-19, поръчките направени през сайта на Издателски комплекс – УНСС, се обработват със забавяне.

http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/drag.jpg

Информационни системи и технологии в логистиката

10,90 лв. вкл. ДДС

Временно работим само с куриерска фирма „ЕКОНТ“. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Резюме

Целта на учебника е запознаване на студентите, изучаващи логистика и свърза-ни с нея дисциплини, с основните моменти, засягащи част от обекта на логистиката – информационните потоци и тяхното значение за управлението и на материалните потоци. Във връзка с това са засегнати и основните операции и системи, които са свързани с управлението на информационните потоци, а именно за събиране, обработка, съхранение, извеждане и пр. за нуждите на управлението.

В учебника са развити основните въпроси, свързани със същността на информационните системи в логистиката и при управлението на веригата на доставките, тяхното проектиране и внедряване, използване и сигурност. Текстовете са подкрепени с примери от практиката и са представени редица управленски въпроси със съответните насоки за тяхното решаване. Съдържанието включва и основните постановки, отнасящи се до използване на информационни технологии в контекста на информационните системи. Специално внимание е обърнато на базовите технологии за автоматична идентификация и стандартите на Световната организация GS1.

Допълнителна информация

Additional information