ИНОВАЦИИ (Учебно-методическо помагало)

8,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Красимир Керчев
ISBN: 978-954-644-808-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 24.11.2015 г.
Брой страници: 154
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Задачата на учебното помагало по дисциплината „Иновации“ е да подпомогне студентите при овладяването на лекционния материал, като в систематизиран вид представи информация за основните понятия и категории, за общите закономерности в технологичното развитие, спецификата и механизма на управление на иновационните процеси в микро- и макроикономическите системи.

Учебното помагало „Иновации“ е съобразено с утвърдената учебна програма на лекционния курс в УНСС и се придържа към логиката, основните схващания, категории и понятия от теорията, практиката и политиката. Структурирането на материала по темите има за цел да на-сочи студентите към задълбочаване на подготовката и самостоятелната работа чрез извеждане на основните понятия, поставяне на казуси и въпроси за разсъждения и примерни тестови въпроси за проверка на знанията.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “ИНОВАЦИИ (Учебно-методическо помагало)”