http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Krasimir.kerchev.jpg

Иновации и иновационна система

14,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

След промишлената революция, през ХVІІІ век развитието на обществото и икономическата система все повече се обвързва с въвеждането и използването на новости в стопанската практика. Възникването на иновационната теория влага ново разбиране за влиянието на иновациите върху икономическата система. В резултат на информационната революция и навлизането на новата икономика, основана на знанието и иновациите, се променят структурата на националния стопански комплекс и действието на пазарните сили. Стопанството придобива мрежов характер, икономическите отношения започват да се осъществяват дигитално, редуцира се ролята на посредниците, проявява се устойчивост в икономическия растеж, засилва се глобализацията в икономическите отношения и т.н.

Задачата на книгата е да ориентира, обогати и подпомогне читателите, които се интересуват от проблемите на иновациите, като даде знания за основните понятия и категории, общите закономерности в технологичното развитие, спецификата на проявление на иновациите и механизма на управление на иновационните процеси във фирмените и националните иновационни системи.

Допълнителна информация

Additional information