Иновации и иновационна система

14,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Красимир Керчев
ISBN: 978-954-644-807-1
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 15.12.2015 г.
Брой страници: 310
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

След промишлената революция, през ХVІІІ век развитието на обществото и икономическата система все повече се обвързва с въвеждането и използването на новости в стопанската практика. Възникването на иновационната теория влага ново разбиране за влиянието на иновациите върху икономическата система. В резултат на информационната революция и навлизането на новата икономика, основана на знанието и иновациите, се променят структурата на националния стопански комплекс и действието на пазарните сили. Стопанството придобива мрежов характер, икономическите отношения започват да се осъществяват дигитално, редуцира се ролята на посредниците, проявява се устойчивост в икономическия растеж, засилва се глобализацията в икономическите отношения и т.н.

Задачата на книгата е да ориентира, обогати и подпомогне читателите, които се интересуват от проблемите на иновациите, като даде знания за основните понятия и категории, общите закономерности в технологичното развитие, спецификата на проявление на иновациите и механизма на управление на иновационните процеси във фирмените и националните иновационни системи.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Иновации и иновационна система”