Икономическа социология

Икономическа социология

15,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Целта на Авторския колектив  е да представи на читателите основите на  бързо навлизащата в икономическия живот дисциплина  “икономическа социология”. Направено е социологическо изследване на икономическия живот на макро и микроравнище.  Разгледани са въпросите свързани с икономическото поведение и емпиричните социологически изследвания (ЕСИ). Учебникът е предназначен за студентите икономисти,както и за всички, които работят в областта на икономическата социология или се интересуват от нейната проблематика.

Допълнителна информация

Additional information