http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.KORIZA_Mitko.Dimitrov.IZSLEDVANE.NA_.jpg

Изследване на операциите

Категория Автор

12,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Изследването на операциите започва тогава, когато за обосноваване на дадено решение се използва един или друг математически апарат. За пръв път изразът изследване на операциите се среща по време на Втората световна война, когато във въоръжените сили на САЩ и Англия са сформирани специални групи от научни работници в областта на физиката, математиката и инженерните науки, подготвящи проекти за решение на командващите бойните действия. Впоследствие изследване на операциите разширява областта на своите приложения в промишлеността, селското стопанство, строителството, търговията, транспорта, комуникации и др.

Допълнителна информация

Additional information