Застрахователен маркетинг

16,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Ирена Мишева
ISBN: 978-954-644-908-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 12.12.2016 г.
Брой страници: 342
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Целта в предлагания учебник е да се представи нова трактовка на необходимостта, същността и значението на застрахователния маркетинг при пазарна икономика; да се идентифицират понятията „застрахователна услугаˮ и „застрахователен продуктˮ в кон текста на застрахователния маркетинг, като се направи разграничение между тях, което липсваше в застрахователната теория; да се обособи застрахователният маркетинг като самостоятелен елемент от маркетинга на услуги; да се въведат нови за нашата застрахователна литература понятия. По този начин разглеждането на поставените въпроси от теоретична гледна точка може да бъде от полза за застрахователните специалисти в прилагането на маркетинговите дейности в застрахователната практика.

Съдържание