Епистемология на правото

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Светла Маринова
ISBN: 978-954-644-418-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 12.02.2013 г.
Брой страници: 132
Размер:  20,0 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Предлаганият учебник по обща теория на правото е предназначен преди всичко за студенти от специалността „Право“, както и за всеки, който проявява интерес към проблемите на съвременната обща теория на правото. Проследени са понятията правна система и правен ред, предложен е поглед към интереса като понятие на общата теория на правото. Учебникът е посветен на тази част от съдържанието на науката – философска и социологическа, която обхваща въпросите на правното познание (епистемология) като отношение към правната действителност. Една от целите е проблематизирането на въпроси, които са определящи при подготовката по обща теория на правото, а и при цялостното изграждането на моделите на мислене в рамките на правознанието. Посочени са различни концепции към спорни и по-малко разработвани правни понятия в тази връзка. Направен е опит да се преодолее опростеното етатистко-позитивистично схващане за правото и правните явления.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Епистемология на правото”