Електронно правителство

7,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Катя Кирилова
ISBN:978-954-644-764-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 16.06.2015 г.
Брой страници: 136
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Едно от основните предизвикателства пред Република България в контекста на членството ѝ в Европейския съюз е постигането на устойчив икономически растеж. В годишния обзор, осъществен от Европейската комисия за 2014 г., се определят няколко приоритета, по които държавите членки да се ръководят за постигането на обновен растеж. Тясно свързан с публичната сфера е приоритет № 5 − модернизиране на публичната администрация. Според него това модернизиране трябва да се случи чрез продължаващо разширяване на услугите в областта на електронното управление и по-мащабна употреба на информационните и комуникационни технологии от страна на публичната администрация. Необходимо е също опростяване на бизнес средата и намаляване на бюрокрацията чрез въвеждането на интелигентно регулиране. Всичко това прави наложително въвеждането на система от взаимосвързани дейности по разширяване приложението на принципите на електронното правителство като част от елект-ронното управление, към което е ориентирано и съдържанието на настоящия учебник.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Електронно правителство”