Екология и устойчиво развитие

11,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Албена Митева, Зорница Стоянова, Христина Харизанова
ISBN: 978-954-644-955-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 28.04.2017 г.
Брой страници: 216
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебното помагало по „Екология и устойчиво развитие“ е разработено в съответствие с лекционния курс, който е с аналогично наименование на дисциплината, включена като избираема в университетския блок за втори курс в Университета за национално и световно стопанство. Основното му предназначение е да повиши качеството на обучение и самоподготовката на студентите по дисциплината „Екология и устойчиво развитие“. Учебното помагало съдържа петнадесет теми, изясняващи концепцията за устойчиво развитие, особеностите на устойчивото използване на природните ресурси, предизвикателствата и възможностите за изграждане на устойчиво развитие, както и особеностите на екологичната политика. Включени са задачи за самостоятелна работа, въпроси за дискусия, тестове за проверка на знанията и др.

Съдържание