http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Hristo.Parvanov_EVROPEISKA.INTEGRACIA.NA_.jpg

Европейска интеграция на транспорта

6,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

От 01.І.2007 г. Р България е член на Европейския съюз (ЕС). Това поставя важни задачи в областта на развитието и функционирането на транспорта, който е основа за издигане равнището на икономиката на отделните страни и Общността като цяло. Особено голямо значение има задачата за възможно най-бързо и цялостно интегрира.

Допълнителна информация

Additional information