http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/04/Georgi.Nikolov_DARJAVNI.POLITIKI.STRATEGII.ZA_.REGIONALNO.RAZVITIE2_2016.jpg

Държавни политики и стратегии за регионално развитие

13,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерска фирма ЕКОНТ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

В настоящия монографичен труд е направен опит да се представи ролята на държавната политика в областта на регионалното развитие. Тя намира своите очертания и правна регламентация в Закона за регионално развитие. Чрез него се утвърждават основните принципи, които трябва да осигурят дългосрочно, устойчиво и балансирано развитие на районите, областите и общините в нашата страна като основни звена на планиране и програмиране на параметрите на социално-икономическите процеси в териториален аспект.

Монографията съдържа шест обособени глави. В тях последователно се излагат предметът и задачите на държавните политики и стратегии за регионално развитие.

Допълнителна информация

Additional information