Дунав мост – 100 години дипломация и политика

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Димитър Саздов, Пенчо Д. Пенчев
ISBN – 10: 954-494-718-3 ISBN – 13: 978-954-494-718-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена:08.05.2006 г.
Брой страници: 364
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Изградено въз основа на широка документална база – материали от централните и някои регионални архивохранилища, от периодичния печат, непубликувани и публикувани спомени и мемоари, използвани сведения от интернет, монографични трудове и др., изследването проследява дългия път към построяването на Дунавския мост през 1952 – 1954 г.

В този труд авторите задълбочено разглеждат и анализират всички дипломатически преговори, водени през ХІХ и ХХ в., отнасящи се до построяването на мост над река Дунав. Показана е позицията на всички балкански и европейски държави, които имат икономически и политически интерес от осъществяването на тази сухоземна пътна артерия. През призмата на анализирания интерес на тези държави авторите умело разкриват огромната икономическа и политическа значимост на тази връзка в тогавашните условия. Изтъкнати са и ползите за България и Румъния от моста над Дунава. Отчетена е и конюнктурната международна обстановка на Балканите и в Европа, която активизира или води до преустановяване на дипломатическите преговори за строителството на Дунав мост.

В резултат на натрупаните познания от множеството дипломатически опити за решаването на изследвания проблем в заключението на труда авторите вземат отношение и върху лансираната вече повече от 10 години идея за Дунав мост-2. Въз основа на аргументиран анализ на достъпния им документален материал те представят и своя позиция върху този все още актуален за българо-румънските отношения въпрос.

В края на труда са публикувани важни документи, отнасящи се до ключови моменти от водените преговори, извършените дипломатически сондажи и др. за построяването на мост над река Дунав. Чрез тях читателите ще имат възможност и сами да вземат отношение към позицията на авторите и към политиката на много държави във връзка със строителството на Дунав мост.

Книгата е сериозно научно изследване, което ще представлява интерес за историци, дипломати, студенти и широк кръг читатели.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Дунав мост – 100 години дипломация и политика”