Данъчно счетоводство

13,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Емилия Миланова, Снежана Башева,Николай Орешаров
ISBN: 978-954-644-962-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 10.05.2017 г.
Брой страници: 244
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Книгата е предназначена за студентите от магистърска степен на обучение, които изуча-ват дисциплината „Данъчно счетоводство“, и е съобразена изцяло с нейната учебна програма. Тя е полезна и за студентите от бакалавърска степен на обучение, които изучават дисциплините „Финансово счетоводство“ и „Основи на счетоводството“, както и за студентите от магистърска степен на обучение, изучаващи проблемите на финансовото счетоводство, финансовия контрол и финансовия мениджмънт. Материалът е поднесен от авторите по достъпен и разбираем начин. При представянето на отделните теми са дефинирани учебни-те цели и преследваните резултати, като за всяка тема са съставени тестове, които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите в учебния материал проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно мислене. При разработването на темите авторите са взели предвид съвременните постижения на: счетоводната теория и практика, актуалните постановки на Международните стандарти за финансови отчети, Закона за счетоводството, материалните и процесуалните данъчни закони.

Съдържание