Данъчен и осигурителен контрол

15,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Румен Бобев, Таня Дренска
ISBN: 978-954-644-368-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 18.10.2012 г.
Брой страници: 290
Размер:  21,0 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящият учебник „Данъчен и осигурителен контрол“ е предназначен за студентите, изучаващи дисциплините Данъчен контрол и Контрол в системата на социалното осигуряване. Учебникът има за цел да запознае бъдещите кадри по счетоводство, финанси и контрол с теоретичните постановки за организацията на контролното въздействие върху процесите на данъчното облагане и задължителното държавно обществено осигуряване. Посочени са характерните особености на контролната функция, субектите и обектите на контрола, формите и методите на контролно въздействие и организацията на контролната среда. Стремежът на авторите е насочен към балансирано съчетаване на теоретичните познания за контролното въздействие с практическите аспекти на осъществяване на контролната дейност по определяне, начисляване и внасяне на данъчните задължения и задълженията за осигурителни вноски.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Данъчен и осигурителен контрол”