Глобалната политическа икономия

19,90 лв. вкл. ДДС

Резюме

В първа глава на тази книга се разглежда политическата икономия като наука. Изяснява се преходът от политическа икономия през икономикс, като се представят в понятиен и смислов вид. Поставят се въпросите за обекта и предмета на политическата икономия и икономикса. Завършва се с еволюционните аспекти на съвременната политическа икономия и открояването на глобалната политическа икономия като съвременен раздел на икономическата наука.

Логически във втора глава следва задълбочаване в разбирането за глобалната политическа икономия (ГПИ) – как тя се появява и развива като отделен раздел в икономическата наука и какви са нейните предмет и метод. Съществено място се отделя на идейно-теоретичните подходи в изучаването на ГПИ и на т.нар. трихотомна структура, задава се въпросът какви са предпоставките за изучаване на глобалната политическа икономия днес, осветлява се днешното методологическо ядро на глобалната политическа икономия и се търси приложното ѝ поле.

Важен аспект на глобалната политическа икономия в наши дни е изучаването на националните системи на политическата икономия. Това е така, защото въпросът какво представляват националните стопанства, има важно значение за начина, по който функционира световното стопанство.

В трета глава са разгледани теоретичните корени на съвременните стопански системи и са обособени три основни типа: англосаксонски, японско-из­точ­но­азиатски и немско-западноевропейски, като са разкрити подробно националните им характеристики. Прави се сравнение на основата на социално-икономи­че­ската ефективност, разглеждат се предимствата, недостатъците и перспективите пред бъдещото развитие на стопанските системи.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Additional information

ISBN

978-619-232-372-1

Автор

Брой страници

392

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

Онлайн книжарницата преустановява своята дейност за неопределен период.

Заповядайте в нашата книжарница в УНСС, която работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч. 

За моментната наличност на конкретно издание можете да проверите на телефон 02 8195 398.

Екипът на ИК – УНСС