Глобалната политическа икономия

19,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерска фирма ЕКОНТ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

В първа глава на тази книга се разглежда политическата икономия като наука. Изяснява се преходът от политическа икономия през икономикс, като се представят в понятиен и смислов вид. Поставят се въпросите за обекта и предмета на политическата икономия и икономикса. Завършва се с еволюционните аспекти на съвременната политическа икономия и открояването на глобалната политическа икономия като съвременен раздел на икономическата наука.

Логически във втора глава следва задълбочаване в разбирането за глобалната политическа икономия (ГПИ) – как тя се появява и развива като отделен раздел в икономическата наука и какви са нейните предмет и метод. Съществено място се отделя на идейно-теоретичните подходи в изучаването на ГПИ и на т.нар. трихотомна структура, задава се въпросът какви са предпоставките за изучаване на глобалната политическа икономия днес, осветлява се днешното методологическо ядро на глобалната политическа икономия и се търси приложното ѝ поле.

Важен аспект на глобалната политическа икономия в наши дни е изучаването на националните системи на политическата икономия. Това е така, защото въпросът какво представляват националните стопанства, има важно значение за начина, по който функционира световното стопанство.

В трета глава са разгледани теоретичните корени на съвременните стопански системи и са обособени три основни типа: англосаксонски, японско-из­точ­но­азиатски и немско-западноевропейски, като са разкрити подробно националните им характеристики. Прави се сравнение на основата на социално-икономи­че­ската ефективност, разглеждат се предимствата, недостатъците и перспективите пред бъдещото развитие на стопанските системи.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Additional information

ISBN

978-619-232-372-1

Автор

Брой страници

392

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 21 до 31 януари 2021 г. онлайн книжарницата е в годишна инвентаризация. Ако желаете, можете да направите заявка, но обработката на всички поръчки, направени през периода, започва на 1 февруари 2021 г. по реда на тяхното постъпване.

Книжарницата в УНСС работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч.

Екипът на ИК – УНСС