Геоикономика и регионално развитие

12,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Соня Докова, Камен Петров
ISBN: 978-954-644-200-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 25.03.2011 г.
Брой страници: 208
Размер:  24,0 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящия учебник е структуриран в 20 теми, които са разработени и подготвени в унисон за изискванията за обучението в бакалавърска степен на студентите от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), но те могат да служат и като базов материал и за подготовката на магистърски тези и други разработки. Учебникът основно е предназначен за студентите от направленията „Управление и администрация”, „Икономика и бизнес” и „Финанси, финансов контрол и счетоводство” през първите четири семестъра на обучение, когато студентите трябва да получат знания и умения да правят анализ на заобикалящата ни среда. Целта учебника е да натрупа в студентите важни знания и умения, които да изградят в тях трайни разбирания за геоикономическите измерения на националното развитие и улавяне на пулса на процесите на глобализация и регионално развитие.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Геоикономика и регионално развитие”