Въведение в икономиката на недвижимата собственост

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Димитър Белев
ISBN: 978-954-644-077-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 09.11.2009 г.
Брой страници: 256
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебната дисциплина Въведение в икономиката на недвижимата собственост е включена в учебния план на бакалавърската степен на специ-алност Икономика на недвижимата собственост. В настоящата книга се изясняват основни въпроси, свързани с икономиката на недвижима собственост. Тя дава знания за същността на обектите на тази собственост, начина й на формиране, управление и организация. Също така се изясняват и въпроси, свързани с особеностите на пазара на обектите на недвижимо имущество, самите обекти като стока със свой специфичен състав и структура и със свой по-особен жизнен цикъл. Накратко се разглеждат и въпроси, свързани с правната уредба и правното регулиране на придобиването на собственост и на владение и ползване на обектите на недвижима собственост. Във втората част на книгата са разгледани категориите, с помощта на които се отразява развитието на дейността на агенциите за недвижими имоти и на постигнатите резултати от тази дейност. Тук се обхващат въпроси, свързани с начина й на определяне на обема на дейността, на необходимостта от ресурси за осъществяването й и на степента на тяхното използване. Отделено е и място за изясняване на необходимостта от разходи, свързани с дейността на агенциите, а също и с приходите и печалбата, реализирани в резултат от развитието на дейността на агенциите за недвижими имоти. Особено място е отделено на въпросите, свързани с ефекта и ефективността на дейностите, свързани с реализацията на обекти на недвижимо имущество.

Книгата е учебник за студентите от посочената специалност, но в същото време е и помагало за повишаване на квалификацията на работещите на пазара за реализация на обекти на недвижима собственост.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Въведение в икономиката на недвижимата собственост”