Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии

12,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Владя Борисова
ISBN:978-619-232-003-4
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.10.2017 г.
Брой страници: 220
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящата монографична разработка е създадена по актуална и интересна тема както за теорията, така и за практиката и е резултат от засилен изследователски интерес в проблематиката на бизнеса с интелектуална собственост в творческите индустрии и връзката им с икономическия растеж и устойчивото развитие. Изследването изгражда връзките на интелектуалната собственост като икономическа категория на собствеността; значението на интелектуалната собственост за икономическия растеж; обособяването ѝ като двигател на творческите и културните индустрии; тяхното класифициране в съответствие с подсистемите на интелектуалната собственост. В изследването се идентифицира бизнесът с интелектуална собственост чрез подробен икономически анализ на дейността на творческите и иновационните предприятия, създаването и използването на интелектуалната собственост за бизнес цели; нейното идентифициране като бизнес актив и управлението ѝ като икономически ресурс.

Съдържание