Базови стратегии с опции и фючърси

Базови стратегии с опции и фючърси

9,90 лв. вкл. ДДС

Резюме

Изследването има за цел да представи възможностите за промяна на финансовия резултат при прилагането на стратегии с опции и фючърси. Комбинирането на различни права по фючърси и опции дава различни възможности за печалби, а също така те въздействат по различен начин върху общите зони на печалби и загуби.

Допълнителна информация

Additional information