Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие

9,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Светла Цветкова
ISBN: 978-954-644-914-6
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 22.11.2016 г.
Брой страници: 172
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Целта на труда е да се покаже същността и значението на градския пътнически транспорт за социално – икономическото развитие на града; да се анализират фактическото състоянието и динамиката на превозите, извършвани с различните видове транс-порт; да се направи оценка на градския пътнически транспорт в София; да се очертаят насоките за бъдещото му развитие; да се разкрият възможностите за използване на комбиниран транспорт с цел повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги; да се посочи необходимостта от използването на по-екологосъобразен електрически транспорт и прилагането на ИТС като средство за развитие на интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност

Съдържание