Изпълнителен директор

Веселин Ангелов

E-mail: v.angelov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 251
Мобилен: +359 882 69 29 19

Заместник-изпълнителен директор

Стефан Власев

E-mail: s.vlasev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 551

Главен редактор

Лилия Даскалова

E-mail: izdatelstvo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 564

Началник отдел „Производствен“

Велико Бухтев

E-mail: v.buhtev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 231

Ръководител сектор „Реализация“

Ани Дамянова

E-mail: izdatelstvo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 544

Склад

Радосвета Михайлова

E-mail: r.mihaelova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 271

Счетоводител

Телефон: (02) 8195 571