Изпълнителен директор

Веселин Ангелов

E-mail: v.angelov@unwe.bg
Телефон: 02 8195 251
Мобилен: 088 269 2919

Зам. изпълнителен директор

Стефан Власев

E-mail: s.vlasev@unwe.bg
Телефон: 02 8195 551

Главен редактор

Тодорина Недева

E-mail: todorina.nedeva@unwe.bg
Телефон: 02 8195 564

Началник отдел „Производствен“

Велико Бухтев

E-mail: v.buhtev@unwe.bg
Телефон: 02 8195 231

Ръководител отдел „Реализация“

Ани Дамянова

E-mail: izdatelstvo@unwe.bg
Телефон: 02 8195 544

Началник отдел „Финансово-административен“

Валентина Оронова

E-mail: v.oronova@unwe.bg
Телефон: 02 8195 571

Старши счетоводител

Мариана Младенова

E-mail: m.mladenova@unwe.bg

Телефон: 02 8195 665

Склад

Анелия Пенкова